مزایای داکت اسپلیت

داکت اسپلیت (Ductless Split) یک سیستم تهویه مطبوع است که شامل دو قسمت است: یک واحد داخلی (داخلی) و یک واحد خارجی (خارجی). واحد داخلی معمولاً در داخل اتاق قرار می گیرد و برای جلوگیری از نیاز به ایجاد یک فضای بزرگ برای هدایت هوا از واحد خارجی به داخلی، از یک لوله هوای کوچک استفاده می شود. واحد خارجی معمولاً در فضای باز یا روی دیوار نصب می شود و مسئول متصل کردن واحد داخلی به خارجی است. بهترین داکت اسپلیت در بازار ایران، داکت اسپلیت مدیا لست.

در مقایسه با سیستم های تهویه مطبوع مرکزی، داکت اسپلیت ها از هوای کمتری برای کارکرد خود استفاده می کنند و این بدین معنی است که انرژی کمتری را مصرف می کنند. علاوه بر این، این سیستم ها عموماً بسیار ساکت هستند و برای فضاهای کوچک تر و بدون داشتن فضای کافی برای نصب سیستم های تهویه مطبوع مرکزی مناسب هستند.